धनकुटाका कुन कुन पालिकामा कति परेछ बजेट ?

  • १९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

१. चौबिसे गाउँ पालिका – ३३ करोड ६१ लाख
२. सागुरिगढी गाउँ पालिका – ३४ करोड ७० लाख
३. छथरजोरपाटी गाउँपालिका -३३ करोड ३१ लाख
४. सहिदभुमी गाउँ पालिका – ३३ करोड १७ लाख
५. पाख्रीबास नगरपालिका – ३७ करोड २१ लाख
६. महालक्ष्मी नगरपालिका- ४३ करोड ३५ लाख
७. धनकुटा नगरपालिका – ४७ करोड ४ लाख